Öppna Förskolans råd och rekommendationer COVID-19

  • Öppet för hemmavarande barn. Barn som är inskrivna på förskola eller skola får ej lov att vara med.
  • Välkommen om du och ditt/dina barn är friska. Stanna hemma om du eller någon i din familj är sjuk eller endast lindrigt förkyld.
  • Håll avstånd från varandra i alla situationer. Var varsam med dig själv och dina medmänniskor.
  • Använd handsprit när du kommer in i lokalen! Tvätta händerna! Handhygien är av största vikt för att undvika smitta.
  • Personalen bedömer hur många som kan vistas samtidigt i lokalen den bestämda dagen. Ber om respekt för personalens bedömning