Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Ställa sig i kö till familjedaghem

I kommunen finns fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, en verksamhet med en mindre barngrupp i hemmiljö.

Familjedaghemmet ska garantera att verksamheten är öppen minst 8 timmar per dag och på vardagar för barn som är i behov av detta. Verksamheten ska vara tillgänglig för barnet hela året. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en likvärdig omsorg erbjudas. Det kan vara antingen i befintlig verksamhet med vikarie eller i annan förskola alternativt familjedaghem.

Bokstavsordning

Familjedaghemmet Granbacken

Tallkullens familjedaghem

Färentuna, Svartsjö

Tallkullens familjedaghem

Sundby

Familjedaghemmet Granbacken