Vill du starta pedagogisk omsorg?

Är du intresserad av att starta upp en verksamhet inom pedagogisk omsorg så görs det via anmälningsblanketten nedan. Kontakta gärna Barn och utbildningsförvaltningen vid intresse så hjälper vi gärna till.

Allmänna råd - Skolverket

Anmälningsblankett