Skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp som Skatteverket använder för tre olika typer av skyddsåtgärder när en person är utsatt för någon form av hot: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring (tidigare kvarskrivning) och fingerade personuppgifter. I vardagligt tal kan även begreppet ”skyddad identitet” användas istället för skyddade personuppgifter.

Klicka här för att läsa Barn och utbildningsförvaltningens rutiner kring skyddade personuppgifter

Skolskjuts
Länk till skolskjutsblanketterna (används vid skyddade personuppgifter)

Modersmålsundervisning

Ansök om modermålsundervisning
Avanmäl pågående modersmålsundervisning