Beställa gamla betygskopior

Grundskola
Här kan du beställa kopior på slutbetyg från Ekerö kommun.
Slutbetyg finns från alla kommunala skolor.

Friskola
Har du avslutat din skolgång i en friskola före 2012 får du vända dig till den friskola du gått i. Från och med 2012 ska även friskolors slutbetyg arkiveras hos den kommun där friskolan ligger.

Gymnasieskola
Om du söker gymnasiebetyg får du vända dig till den gymnasieskola du har gått i.

Har du frågor kan du antingen e-posta dem eller ringa till kommunarkivarien.