Fritidshem

Fritidshemmen vänder sig till barn från förskoleklass till och med år 3 och kan vid behov erbjudas fram till sista juli det år barnet börjar i skolår 4. Man kan ha rätt till fritidshem till och med år 6 men då måste dispens begäras. På Ekerö har samtliga skolor fritidshem och ditt barn är garanterad en plats vid sin skola. Du kan också välja pedagogisk omsorg i form av familjedaghem.

För att ha rätt till fritidshem eller pedagogisk omsorg ska:

  • barnets vårdnadshavare förvärvsarbeta eller studera
  • vara arbetssökande
  • vara föräldraledig

I Ekerö får de kommunala och alla fristående verksamheter ersättning via en ”peng” som går till den som driver verksamheten.  Pengen gäller för barn som är folkbokförda i kommunen. Pengen följer barnet även vid byten av verksamhet. Uppsägningstiden är 1 månad.

Fritidshem

Öppettiderna på samtliga kommunens fritidshem både kommunala och fristående (privata) är vid behov 6.30 – 18.00.  Verksamheten ska vara tillgänglig för barnet hela året. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en likvärdig omsorg erbjudas. Det kan vara antingen i befintlig verksamhet med vikarie eller i annan skola alternativt pedagogisk omsorg i form av familjedaghem.