Regler och avgifter för fritidshem

Verksamheten inom fritidshem styrs av en rad bestämmelser, lagar och regler. En del av dessa är beslutade av kommunen och andra är beslutade av riksdagen och gäller i hela landet.

Avgift och maxtaxa

I Ekerö kommun tillämpas maxtaxan för verksamhet i fritidshem. Det innebär att avgiften är inkomstrelaterad, men med en högsta avgift per barn. I Ekerö kommun betalas avgiften 12 månader om året.

Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Syskonrabatten gäller inom och mellan både kommunal och fristående verksamhet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Det är endast barn som är folkbokförda på samma adress som kan använda syskonrabatten.

Avgiften per barn 2019 (maxtaxa 47 490 kr)

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 950 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 475 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.

Avgiften per barn 2020 (maxtaxa 49 280 kr)

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 986 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 493 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 493 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.

I Självservicesystemet Barn och utbildning fyller respektive vårdnadshavare i sin inkomst, ändrar schema och säger upp sin plats.

I länkarna hittar du kompletta regler om fritidshemmen i vår kommun och kommunens tillämpningsregler.