Fritidsklubb

För barnen i skolår 4 – 6 erbjuder Ekerö kommun fritidsklubb. Fritidsklubben är till för barn som går i kommunala och fristående skolor inom och utanför kommunen.

Kommunens fritidsklubbar finns på:

Ekebyhovs fritidsklubb

Färentuna fritidsklubb

Munsö fritidsklubb

Stenhamra fritidsklubb

Sundby fritidsklubb

Träkvista fritidsklubb

Alla fritidsklubbar är öppna från måndag till fredag kl. 14.00 – 17.00 samt kl. 9.00 – 17.00 under studiedagar och lov. Verksamheten ska vara tillgänglig för barnet hela året. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en likvärdig omsorg erbjudas. Det kan vara antingen i befintlig verksamhet med vikarie eller i annan skola.

Regler och avgifter

Fritidsklubbarna har en anmälnings - och administrationsavgift på 400 kr/termin. Fritidsklubbarna har rätt att ta ut en självkostnadsavgift för mellanmål och lunch.   

Du anmäler och säger upp ditt barn via Självservice Barn och utbildning.

Tänk på att det är en månads uppsägningstid och att avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.