Ekebyhov grundsärskola

Ekebyhovskolans grundsärskola ligger naturnära på Ekerö. Skolan är omgiven av åker och skog samt Ekebyhovs slott med tillhörande park.

Vi använder oss av:
Strukturpedagogik – Strukturpedagogik förtydligar, förenklar och visualiserar. Den svarar på frågan om vad, var, när hur länge och med vem saker och ting ska ske. När du känner trygghet öppnas möjligheter för inlärning.

Lösningsinriktad pedagogik – Se möjligheter, inte hinder. Vi har ansvaret att förebygga och ligga steget före. Vi fokuserar på det som fungerar, det leder till kreativitet, utveckling och god stämning.

Upplevelsepedagogik – Skolan ska vara rik på upplevelser. Vi lär med alla våra sinnen, hela kroppen ska vara med. Det ska vara lustfyllt att lära.