Blanketter

 Ledighetsansökan

Anhållan om ledighet från skolarbetet.
Förälder och elev ansvarar tillsammans för att det skolarbete som förlorats genom ledigheten, återläses på egen hand utan extra stödundervisning från skolans sida.

Barn erhåller läkemedel av skolans personal när skolhälsan inte medverkar

Specialkost

Beställning av specialkost vid etiska, medicinska eller etniska och religiösa skäl.

Modersmål

Rätt till modersmålsundervisning har en elev vars vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål och dagligen använda språket i umgänget med familjen.

Ansökan om skolskjuts - Busskort
Ansökan om skolskjuts - Skolbuss
Ansökan om skolskjuts - Taxi

Ansökan om skolskjuts - Växelvis boende

Läs mer angående skolskjuts

Ansökan om byte av skola sker via Självservice Barn och utbildning
Mer information om ansökan till skola, byte av skola och uppsägning av skolplacering

Försäkringar

Skadeanmälan

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, ungdomar och andra grupper inom Ekerö kommun.