FÖRÄLDRARÅD

På grundsärskolan har vi ett föräldraråd med representanter ifrån varje klass. Vi träffas och diskuterar verksamhet och utvecklingsfrågor.
Dessa möten leds av biträdande rektor och representant från personalen.

Alla föräldrar skall känna:

  • trygghet när barnet är hos oss i skolan och på fritidshemmet.
  • förtroende för vår verksamhet och oss som pedagoger
  • att vi lyssnar på dem och att deras synpunkter är viktiga för oss

Alla föräldrar skall kontinuerligt få information om sitt barns utveckling kunskapsmässigt och socialt via utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan(IUP)