Förälder

Välkommen till Ekebyhovskolans föräldranätverk

Föräldranätverket syftar till att vara ett samverkansforum då föräldrar kan träffas och diskutera aktuella frågor och utbyta information. Skolledningen deltar för att diskutera, svara på frågeställningar och informera föräldrarna om vad som är på gång i skolan. Föräldranätverket ger också förslag till temakvällar, ibland med gästföreläsare. Det har till exempel handlat om mobbning på nätet, skolmat och betyg och bedömning.

· Föräldranätverket träffas regelbundet ( ca 2 ggr per termin) kl. 18:30.

· Alla föräldrar är välkomna att vara med av eget intresse och möjlighet.

· Minnesanteckningar kommer att skrivas från dessa möten och skickas ut till föräldrar.