Till föräldrar

Som förälder till en elev på skolan är du alltid välkommen att besöka skolbiblioteket, men ring eller maila gärna innan för att vara säker på att någon finns på plats.

Hör gärna av dig om du har några frågor om skolbiblioteket eller vill ha boktips till dina barn. Jag hjälper också till om ditt/dina barn har ett annat modersmål än svenska och önskar böcker på detta språk.

Till föräldrar med barn som har dyslexi eller annan form av läsnedsättning

Myndigheten för Tillgängliga Medier informerar och sprider kunskap om talböcker, punktskrift, teckenspråkig litteratur, taltidningar och läsnedsättning, och erbjuder bl. a. möjligheten att ladda ner talböcker från deras katalog direkt till egen dator. Prata med mig eller personalen på Ekerö bibliotek för mer information.

Myndigheten för Tillgängliga Medier
http://http://www.mtm.se/

Legimus (talböcker):
http://www.legimus.se/start


Läroböcker finns inlästa via inläsningstjänst. Tala med lärare eller specialpedagog för att få ett konto.
http://www.inlasningstjanst.se/