Fritidshem

Grundsärskolans skol- och fritidshemsverksamhet samverkar för att ge eleven bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam utveckling.

Vi betonar social träning till självständighet på ett lustfyllt och roligt sätt. Vårt mål är att alla elever som går på vårt fritidshem ska på en individuell nivå öka sin flexibilitet och självständighet samt vidareutveckla sin sociala kompentens och kommunikation. När du går på fritids hos oss stöter du på en rad olika aktiviteter, exempelvis:

  • kreativt skapande
  • sång och musik
  • utflykter
  • spontan lek och styrd lek
  • spelar olika spel
  • uteverksamhet på skolgården
  • promenerar till skogen och leker

Vi har också lovverksamhet för de barn som behöver och gör då kan vi göra lite extra utflykter främst i vår närmiljö. Trygghet och kontinuitet skall genomsyra vår verksamhet. Under läsåret 2020- 2021 bedriver vi ett utvecklingsarbete rörande utformning av pedagogiska planeringar och dokumentation av lärande för fritidshemmets verksamhet.