Skolhunden Dis

Skolhundarna Dis och Sid

På Ekebyhovskolans grundsärskola arbetar två socialtjänstehundar.

Hundteamet är utbildad hos Svenska Terapihundskolan. Hundteamet följer Socialstyrelsens rutiner och riktlinjer som rör besöksverksamhet med hund.

På grundsärskolan tjänstgör den vita herdehunden Dis och golden retrievern Sid. Dis och Sid arbetar och har utbildats tillsammans sin hundförare och läraren Denice Sverla. Dis tjänstgör som skolhund och har utbildats hos Svenska Terapihundskolan. Dis är diplomerad besökshund, terapihund och skolhund med inriktning fadder- och läshund. Dis fick utmärkelsen som ”årets sociala tjänstehund 2019” av Svenska Kennelklubben och har vid två tillfällen varit nominerad till Svenska hjältargalan på tv4. Sid är utbildad besökshund och är under utbildning till terapi- och skolhund, även han har gått sin utbildning genom Svenska Terapihundskolan.

Läshund

En lässtund för Dis innebär att eleven får ett enskilt lästillfälle med hunden och hundföraren. Eleven läser högt och genom Dis ställer hundföraren frågor kring texten och bokens innehåll. Barnen/ungdomarna berättar att de gillar att läsa för Dis, det är den bästa stunden på dagen.

Dis är en god lyssnare som inte dömer, därför är det lättare och roligare att samtala om boken tillsammans med Dis. Läshundsträningen utgår ifrån reciprocal teaching, för att öka elevens läsförståelse och eleverna tränas även utifrån ett bravkod inspirerat arbetssätt för att öka ordigenkänning och läsflyt.

Skolhund

Ett diplomerat skolhundsteam arbetar utefter målinriktade besök som dokumenteras och utvärderas. Dis och Sid integreras i ämnen såsom svenska, matematik och engelska, hundarnas besök planeras och dokumenteras utifrån läroplanen.

Dis och Sid arbetar även i klass för att stärka gruppdynamik, sammanhållning och stärka samverkan emellan klasskamraterna. Hundarna används som ett verktyg att bygga broar emellan elever, resultat som dokumenterats är att barns spontana språk har utvecklats, deras kommunikativa förmåga har ökat. Effekten av användandet av skolhundarna har visat sig i form av att elever har börjat knäcka läskoden och fått en högre motivation att lära när någon av hundarna deltar under skoldagen.

Dis och Sid används också som ett redskap för att träna på olika övningar som rör känslor och empati.