Ämnesområden och ämnen

På vår grundsärskola finns det elever som läser ämnesområden och elever som läser utefter ämnen.

Om du blir mottagen till grundsärskolan och ska läsa utefter läroplan mot ämnen så kommer ditt schema fyllas med alla olika teoretiska ämnen. Klasserna varierar i storlek och kan vara mellan 5 – 12 elever i varje klass. Vi arbetar ofta ämnesövergripande men med fokus på att utveckla elevens ämnesspecifika kunskaper i varje enskilt ämne. Det är med andra vi lär oss, vilket genomsyrar vårt arbetssätt där vi ofta arbetar tillsammans i par, mindre grupper eller i helklass. I Ekebyhov grundsärskola sätter vi kunskap i fokus.

När du läser ämnesområden fylls din dag med: kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter på schemat. Vi väljer teman och anpassar utifrån elevernas intressen och förmågor och arbetar ofta ämnesövergripande. Undervisningen sker både i grupp och individuellt.

Vi använder konkreta material samt praktiska inslag för att öka lärandet: utflykter, musik, fysisk aktivitet, skolhund, biblioteksbesök och vardagsaktiviteter är några exempel. Vi arbetar och använder oss av AKK som består bland annat av stödtecken, bildstöd, Pecs och Widgit Go i arbetet med eleverna och har tydlig lektionsstruktur. Vårt mål är att göra alla elever så självständig som möjligt efter sina förutsättningar. Alla äger rätten till ett eget sätt att kommunicera och det är vår uppgift är att hitta och bygga olika kommunikativa vägar.