Träningsklasserna

I träningsklasserna arbetar eleverna efter ämnesområdena: kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Vi väljer teman utifrån elevernas intressen och förmågor och arbetar ofta ämnesövergripande. Undervisningen sker både i grupp och individuellt 

 

Vi använder konkreta material samt praktiska inslag för att öka lärandet: utflykter, musik, fysisk aktivitet, terapihund, biblioteksbesök och vardagsaktiviteter är några exempel. Vi använder också stödtecken, bildstöd, Pecs och Widgit Go i arbetet med eleverna och har tydlig lektionsstruktur. 

 

Vårt mål är att göra eleven så självständig som möjligt efter sina förutsättningar