Uniq

I september år 2019 startade elever hos oss projektet #uniq. Allt började med att eleverna ville samla in pengar till en klassresa. En diskussion påbörjades kring varför man går på grundsärskolan och att många saknar kunskap om just grundsärskola och IF- diagnoser. Det bidrog till att eleverna bestämde sig för att producera armband med loggan #uniq<3. De ville uppmärksamma att individer med intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna skrev själva ihop för vad UNIQ står för: ”Vi har alla en intellektuell funktionsnedsättning. Ibland vet inte folk vad det är för något. Det är okej att ha det. Alla är unika. IQ är bara en siffra. Alla är lika mycket värda oavsett IQ. ”

Klassen sålde armband över hela Sverige och till flera andra länder i världen. De skapade konton på sociala medier som snabbt fick många följare. De visade upp hur vardagen i grundsärskolan ser ut och att den är som vilken skola som helst. De problematiserade begreppen ”udda och vanlig” och i samarbete med den dagliga verksamheten gjorde eleverna även en dokumentär som fick namnen ”Uniq: Låt oss krossa dina fördomar”.

För sitt gedigna arbete med Uniq vann eleverna även ett stipendium för insatser mot diskriminering och kränkande behandling, år 2020 av Ekerö kommun som omfattades av 60 000 kr.

Uniq är ett projekt som kommer vidareutvecklas och förankras över hela Ekebyhov grundsärskola under läsåret 2020- 2021.