Lärarstudenter

Du är välkommen att göra din VFU i Ekerö kommun!
Läs mer i dokumentet nedanför.

Ekerö kommuns information till våra lärarstudenter

Arbetslagens kontaktpersoner

År F - 3

Catrin Pettersson

catrin.pettersson(at)ekero.se

År 4 - 6

Anita Hanson

anita.hanson(at)ekero.se