Våra handlingsplaner

Vi har ett flertal handlingsplaner och policydokument för att styra vår verksamhet. Några av de viktigaste är Ekebyhovskolans idé- och värdegrund, skolans verksamhetsplan, trygghetsarbete, ordnings-och trivselregler och handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd.