Fritidshem/Fritidsklubb

Bild på byggnaden

På fritidshemmet är barn inskrivna i åldrarna 6-9. Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar, 6 åringar, klass 1 (Loppan) och klass 2-3 (Myggan). Fritidshemmet är öppet från kl 6.30 till 18.00.

Fritidsklubb finns för elever i ålder 10-11. På Fritidsklubben kan eleverna stanna efter skolans slut alla skoldagar. Där finns möjlighet att äta mellanmål, göra läxor och delta i fritidshemmets aktiviteter.

Ansökan om plats sker via vår Självservice Barn och utbildning