Elevhälsa

Elevhälsans medicinska insatser finns till för alla elever, och är en fortsättning på barnhälsovårdens arbete. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) följer ditt barns utveckling under skoltiden. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan har sekretess enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Vi erbjuder regelbundna hälsobesök och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Hälsobesöken sker i förskoleklass, år 2, år 4, år 6, år 8 och år 1 på gymnasiet, samt vaccination mot livmoderhalscancer för flickor i år 5. (För mer information om de olika hälsobesöken se sidan i vänstermenyn).

Skolsköterskan bidrar med sin medicinska kompetens till den övriga elevhälsan. Elever får vid behov anlita Elevhälsans medicinska insatser för enkla sjukvårdsinsatser som till exempel omplåstring eller preliminära bedömningar av smärre olyckor som sker under skoltid.

Skolans elevhälsoteam består av:

Skolsköterska: Karin Göransson
Tel:
08-1245 71 15
E-post: karin.goransson(at)ekero.se

Skolkurator: Mia Cunningham
Tel:
08-1245 71 57
E-post: mia.cunningham(at)ekero.se

Skolpsykolog: Tasja Bergh
E-post: tasja.berg(at)ekero.se

Speciallärare: Malin Svensk
E-post: malin.svensk(at)ekero.se

Speciallärare: Susanne Tonneman
E-post: susanne.tonneman(at)ekero.se

Socialpedagog: Pernilla Haenel
E-post: pernilla.haenel(at)ekero.se

och representant från Skolledningen

Läs mer om Elevhälsan på kommunens hemsida

Aktuellt
Försäkringsbesked för Ekerö kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring

Informationsblad om epilepsi