Hälsobesök

Elevhälsans Medicinska Insatser ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och en av uppgifterna är att erbjuda hälsobesök där vi följer elevens hälsa under skoltiden. Innehållet i hälsobesöket varierar med elevens ålder, se nedan.

I hälsosamtalet pratar vi om elevens hälsa, livsstilsfrågor och skolsituation. Vissa undersökningar utförs också.  (När synen testas är det i första hand närsynthet som upptäcks)

Det vanliga är att skolsköterskan träffar eleven ensam, förutom vid hälsobesöket i förskoleklass då vårdnadshavare brukar vara med. Om vårdnadshavare önskar vara med även vid övriga hälsobesök så hör av er till skolsköterskan. De hälsofrågor som besvaras inför hälsobesöket förvaras i journal. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Om vårdnadshavare önskar få information om vilka frågor som eleverna får besvara vid hälsobesök år 2,4,8 och år 1 på gymnasiet så ber vi er ta kontakt med skolsköterskan.

Förskoleklass
Skolsköterskan besöker förskoleklassen i början av höstterminen för att träffa barnen och förskollärarna. Så småningom inbjuds barnen tillsammans med vårdnadshavare att komma till skolsköterskan för ett första hälsosamtal för att mäta längd, vikt, göra synundersökning, hörseltest och erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Genomgång av hälsouppgift från vårdnadshavare och BVC-journal.

Skolår 2
Mätning av längd och vikt samt synundersökning och ett kortare hälsosamtal.

Skolår 4
Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i den hälsouppgift som skickas hem. Barnet får också skriftligen svara på några hälsofrågor i skolan inför besöket. Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt, synundersökning och undersökning av ryggen (scoliosscreening).

Skolår 5
Flickor erbjuds vaccination mot HPV (livmoderhalscancer). Två doser.

Skolår 6
Mätning av längd och vikt samt undersökning av ryggen (scoliosscreening).

Skolår 8
Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i den hälsouppgift som skickas hem. Eleven får också skriftligen besvara ett antal hälsofrågor inför besöket. Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt och undersökning av ryggen (scoliosscreening). Syn och hörsel kontrolleras vid behov. Skolsköterska frågar pojkarna om de kan dra tillbaka förhuden och flickorna om de har fått menstruation.
Om eleven har någon sjukdom eller funktionshinder ges medicinsk studie- och yrkesvägledning. Barn födda 2002 och senare erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta innan de lämnar grundskolan.

Gymnasiet år 1
Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i den hälsouppgift som skickas hem. Eleven får också skriftligen besvara ett antal hälsofrågor inför besöket. Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt och undersökning av ryggen.  Syn och hörsel kontrolleras vid behov. Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram kan vara aktuellt.