Kalendarium

Information om skolstart, lov, avslutningar och studiedagar finner du i InfoMentors kalender. Viss läsårsdata går också att finna på Barn och utbildningsnämndens läsårsdata.

Här är en länk till Barn- och ungdomsnämndens läsårsdata. Där du även finner information om läsår framöver.