2017-06-21 Närlundaskolan

Sommaren här! Vi ses snart igen.

Välkomna tillbaka till upprop, den 17/8.

Det är också en festlig dag!

Alla klasser samlas i sina nya klassrum kl 8.30.

Samling för hela skolan vid scenen kl. 9.00.