Sundby fritidshem

Sundby fritidshem är integrerat i Sundby skola. Det innebär att en del av fritidshemspersonalen också arbetar en del av dagen i klasserna under skoltid. Det ger barnen/eleverna kontinuitet och trygghet.

Fritidshemspersonalen arbetar delvis under skoltid i de olika klasserna men deras huvuduppdrag är att skapa en bra och trygg pedagogisk verksamhet för barnen före och efter skoltid.