Tappströmsskolan


Framsida Tappströmsskolan skolgård
Foto: Svenskt skolfoto 

Öppet hus (23/3) för blivande åk 7 ställs in. Nytt datum kommer senare in på vårterminen.

Tappströmsskolan är en årskurs 7-9-skola med ca 550 elever. Lärarna arbetar i åldersbundna arbetslag. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare och har stor autonomi, för att inom givna ramar arbeta självständigt mot skolans mål. Som komplement till arbetslagen arbetar även lärarna i ämneslag, som leds av ämnesansvariga. Vi har höga förväntningar på elever och personal och strävar mot ett respektfullt förhållningssätt som kan ge eleverna inflytande över sitt lärande. Skolan har även en förberedelseverksamhet för nyanlända ungdomar. Tappströmsskolan har välfyllda ämnesinstitutioner och salar som möjliggör goda förutsättningar för undervisning.

Nyheter

Visa alla nyheter