Fritidshem

På Träkvista skola erbjuder vi fritidsverksamhet för eleverna från F-klass till och med år 3.
På skolans fritidshem arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Många av fritidshemmens personal finns med även under elevernas skoldag som stöd i klasser och som stöd för enskilda elever.

Fritidshemmets verksamhet styrs av Lgr11 (Läroplan för skola, förskoleklass och fritidshem) där det står att fritidsverksamheten ska komplettera skolans arbetssätt. Det vill säga inte göra samma saker som skolan men sträva mot samma mål utifrån fritidshemmets unika verksamhet och arbetsformer.
På Träkvista skola har vi fyra fritidshem och ansvarig för verksamheten är biträdande rektor Eva Mohlin-Sandström. Tel 08 1245 7775.

Fritidsverksamheten erbjuder verksamhet mellan 06.30 – 18.00.

När skolan har lov och studiedagar (undantaget fyra studiedagar per år då hela skolan är stängd för planering) är fritidshemmet öppet och erbjuder heldagsverksamhet. Ofta brukar särskilda lov-aktiviteter erbjudas eleverna dessa dagar och det förekommer att vi slår ihop avdelningar beroende på hur många elever som kommer till fritids.

Fyra tillfällen per termin har vi möjlighet att stänga verksamheten 16.00 för att möjliggöra gemensam planeringstid för skolans personal. Dessa dagar finns i Infomentors kalendarium.

Fritidshemmets verksamhet erbjuder en blandning av styrd verksamhet och fri lek ute och inne. På eftermiddagarna har verksamheten oftast tillgång till skolans idrottshall.
Mellanmål serveras i skolans matsal. Varje vår firar vi fritidshemmets dag som är en extra rolig dag med aktiviteter både inne och ute.

För allas trygghet är det mycket viktigt att både barn och föräldrar förstår vikten av att kontakta personalen både när de kommer på morgonen och när de går hem på eftermiddagen. Sjukanmälan elev under skollov och lovdagar görs i Infomentor.