PRAO

PRAKTISK ARBETSLIVSORIENTERING

På Träkvista skola har åk 8 PRAO v. 16 - 17.   

I Ekerö kommun är PRAO en del av skolans undervisning om arbetslivet.   PRAO är en förkortning av Praktisk Arbetslivs Orientering och syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.  Ett annat syfte är också:

 • att ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
 • att ge eleven en inblick i arbetslivet och dess krav och möjligheter
 • att bidra till ökad självkännedom och självinsikt

 

Bra att veta inför PRAO

På PRAO-platsen får varje elev en handledare och vanligtvis följer eleverna arbetsplatsens tider. Arbetet får dock inte börja före kl. 06.00 eller sluta efter kl.20.00 och eleven får inte arbeta mer än 7 timmar/dag (raster/lunchrast borträknade). 

Vid sjukdom ska sjukanmälan göras både till arbetsplatsen och till skolan.

Under PRAO är eleverna helförsäkrade via en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, året runt. Information om arbete för barn under 18 år samt om riskfyllda och förbjudna arbeten får du på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

När praoplatsen ligger inom pendlingsavstånd och är längre än 4 km utgår reseersättning (om eleven inte har busskort). Även matersättning kan utgå i vissa fall, se respektive grundskolas policy. Blanketter hämtas på respektive grundskola.

 

Så funkar det

Eleven ordnar med PRAO-plats, vilket är en del i lärandet om arbetslivet – det ger en föraning om hur det är att söka arbete, hur det är att ta kontakt med en arbetsplats, att prata med en arbetsgivare och ”sälja in” sitt intresse för företaget. På så vis kommer också eleven med större sannolikhet till en arbetsplats de själva önskar vara på och är intresserade av. Se tips på nästa sida!

Obs! Elever som är intresserade av att göra sin prao inom sjukvården tar kontakt med SYV då dessa platser hanteras av Stockholm Läns Landsting.


Fyll i blankett

När PRAO-plats är ordnad ska blanketten Praoavtal och riskbedömning fyllas i av arbetsgivare/handledare, vårdnadshavare och elev.

Blanketten lämnas ifylld till mentor innan sista inlämningsdag (datum meddelas av skolan).


 Var vill Du uppleva din PRAO?

Ju tidigare du börjar leta PRAO-plats desto större chans att du får komma dit du vill. Det är precis som i arbetslivet, en konkurrens om platser. Förbered dig genom att: 

 • Fundera på vad du är intresserad av
 • Vilken/vilka branscher som då är aktuella
 • Vilka företag som då är aktuella
 • Var företagen finns
 • Vem du ska kontakta
 • Hur du ska kontakta företaget (maila/ringa/besöka). Tips! Glöm inte att använda ditt nätverk! Kanske kompisars föräldrar arbetar på just det företag eller inom den bransch du är intresserad av! Våga ställa frågan! Du har ett större nätverk än du tror – använd det!
 • Hur du ska presentera dig. Var förberedd på att uppge vilka veckor du söker PRAO och varför du vill ha PRAO just där!
 • Bestäm datum och tid för att besöka PRAO-platsen och få blanketten ”Praoavtal och riskbedömning” ifylld i god tid innan sista inlämningsdag

 

Exempel på branscher där elever har haft PRAO

 Ø  Handel (t.ex. matbutik, sportbutik, klädbutik, djuraffär, inredningsbutik, leksaksbutik)

Ø  Service (t.ex. hunddagis, bensinstation, bibliotek, hotell, sportanläggning)

Ø  Restaurang, café, bageri, konditori

Ø  Vård och omsorg (t.ex. äldreomsorg, sjukhus m.m.)

Ø  Barnomsorg (t.ex. förskolor inom kommunen, se www.ekero.se)      

 

Länk till blanketter