Studie och yrkesvägledning

Välkommen till studie- och yrkesvägledningen på Träkvista skola.

Att välja utbildning och yrke är en process. För kunna fatta ett välgrundat beslut om din framtid är det bra att börja med att ta reda på vem du är genom att till exempel fundera på vad du har för intressen, goda egenskaper och styrkor. Du behöver också ta reda på vilka alternativ som finns innan du slutligen kan ta ditt beslut. Här kan jag som studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att strukturera dina tankar och frågor kring ditt studie- och yrkesval eller finnas till hands som bollplank, men det är du som är den aktive.

 Vi kan bland annat erbjuda följande:

•Enskilda vägledningssamtal

•Information om studier

•Information om  yrken och arbete

•Aktiviteter och övningar i klass/grupp – beslutsfattande och självkännedom

Om du, som elev eller förälder har frågor eller funderingar kring gymnasiestudier, arbete eller yrken är du alltid välkommen att kontakta mig.