Verksamhetsidé

På Träkvista skola erövrar eleverna goda kunskaper och social kompetens när de tillsammans med yrkesskickliga, engagerade och generösa pedagoger/personal får lära sig att ta ansvar för och känna glädje i att växa i sitt lärande. Det gör de utifrån sina unika förutsättningar i en trygg och stimulerande miljö.

Honnörsord

Trygghet, Kunskap, Glädje, Ansvar

Värdegrund

På Träkvista skola:

  • är all personal goda vuxna förebilder med eleven i fokus.
  • ger vi våra elever möjlighet att känna glädje i att arbeta, inhämta och befästa kunskaper.
  • känner elever, personal och föräldrar sig trygga och respekterade.
  • arbetar alla aktivt mot mobbing och kränkande behandling.
  • skapar vi gemensamt en god arbetsmiljö där alla tar ansvar för trivsel och ordning.