Fritidshem/Fritidsklubb

Välkommen till Färentuna fritids och fritidsklubb!

Fritidsverksamheten är en viktig del av elevernas utbildning. Fritids pedagogiska uppgift är att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid under den skolfria delen av dagen och året. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevers utveckling och lärande. I samarbete med hemmen ska elevernas utveckling till ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare främjas.

Elever i förskoleklass-åk 3 går i den inskrivna fritidsverksamheten. För elever i åk 4-6 erbjuds fritidsklubbsverksamhet.

Fritidsverksamheten öppnar klockan 06:30 och stänger klockan 18:00 i Ängstuna. Mellan 7:45-16:30 pågår fritidsverksamheten på olika avdelningar beroende på barnets ålder, F-klass och år 1 håller till i Bergstuna och år 2 och 3 samt klubben håller till i Ängstuna.

 

Fritidsklubben

Fritidsklubbens verksamhet vänder sig till mellanstadiebarn i åldern 10-12 som går i åk 4-6. Som förälder anmäler du ditt/era barn till klubben via kommunens hemsida. Uppge den kod ni tidigare fått från kommunen. Här kan man också säga upp barnets fritidsplats. Att ditt barn är inskrivet i Fritidsklubben innebär att vi tar ansvar för barnens omsorg och att de erbjuds en meningsfull fritid efter skolans slut. Klubben har en medlemsavgift på 400 kr/termin, utöver det tillkommer en avgift för mellis och en avgift för tillsyn på lov.

Öppettider

Vår fritidsklubb erbjuder verksamhet under vardagar mellan kl. 14.00-17.00. Klockan 16.20 går vi till Fritids för att avsluta dagen tillsammans. Viktigt att veta är att barn som är inskrivna på klubben har ingen tillsyns tid på morgonen.

Lov

Under lov, studiedagar och sommarlov erbjuds verksamhet kl. 09.00-17.00. Fritidskluben har rätt att ta ut en självkostnadsavgift för mellanmål och lunch,

För att gå på fritidsklubben under lov kostar det: 60 kr per dag och eventuella utflyktskostnader som meddelas i förväg av personalen.

Under loven samordnar vi omsorgen med skolans fritidsverksamhet.

Betalning sker kontant till personalen på fritidsklubben. Det finns inga möjligheter att sätta in pengar eller betala på annat sätt.

Mellanmål

Barnen serveras mellanmål till självkostnadspris i skolans matsal mellan klockan 14.00-14.30. Det finns möjlighet att köpa ett melliskort för 150 kr/11 ggr som klubbens pedagoger förvarar.