Elevens val

Syftet med undervisningen i elevens val är att eleverna ska få tillfälle att fördjupa och bredda sina kunskaper i ett ämne som ingår i timplanen.

På Skå skola låter vi elevernas intressen och önskemål styra vilka ämnen vi erbjuder varje läsår. Därför kan ämnena skilja sig från år till år.