Förälder

Ändamålet med föräldraföreningen i Skå skola är att värna om våra barn och deras miljö i skolan. Detta sker bland annat genom att anordna olika aktiviteter och fester.

I Skå skola har vi valt att rektor vid behov medverkar på föräldraföreningens möten. I föräldraföreningens styrelse finns representanter från alla årskurser. Minnesanteckningar skickas till föräldrar via e-post.

Användbara länkar