Fritidshem

Välkommen till fritidsverksamheten i Skå skola

Vi öppnar och stänger på Äpplets fritids. För de elever som kommer tidigt får man gärna ta med sig frukostmatsäck. Eleverna som kommer tidigt går ut och tar en liten rast ca klockan 07.45.innan skolan börjar.

Förskoleklass och ettor har sitt hemvist på Äpplet.

Tvåorna och treorna är på Kärnan fritids till ca 16.15-16.30 och går sedan över till Äpplet.

För förskoleklass t.o.m. år 2 har vi inplanerade FV – pass (fritidsverksamhet) under skoldagen som är mellan 08.00-13.30. Dessa pass innehåller bland annat rörelse och skapande verksamheter, kompisövningar.

Skoldagen tar slut 13:30 då några åker skolbuss.

Mellanmål serveras i två matlag mellan 13.40-14.30.

Vi är ute så mycket som möjligt i vår fantastiska utemiljö.
Personalen finns alltid tillhands för att stötta och hjälpa barnen att hitta olika
aktiviteter som passar just dem.

Att tänka på för er som har ert/era barn inskrivna i skolbarnsomsorgen.
Om ni ska ändra barnets tillsynstider, era adresser, telefonnummer både hem och till mobil. så måste ni gå in på Självservice.

Kläder efter väder! Ha gärna ombyten i barnens lådor.
Märk alla kläder och stövlar. Tag för vana att titta igenom barnens hyllor en gång i veckan.

Se till att barnen ALLTID säger HEJ DÅ till fritidspersonalen vid hemgång.