Fritidshem

Välkommen till fritidsverksamheten i Skå skola.

Vi öppnar 06:30 på morgonen och de som kommer tidigt får ha med sig frukost om de vill. 07:30 går eleverna i åk 1-3 ut och har en rast innan skolan börjar kl 08:00.

Fritids är i huset som vi kallar för Äpplet där även förskoleklassen håller till under skoldagen. Vi är mycket ute under fritidstid och leker på vår stora skolgård. Vi erbjuder också olika aktiviteter under eftermiddagarna där vi är i skolans ateljé och idrottssal.

Alla klasser i Skå skola har FV-tid (fritidsverksamhet) under skoldagen. Under de passen arbetar vi efter fritidshemmets läroplan och har aktiviteter inom värdegrund, språk och kommunikation, lekar och utevistelse, samhälle, estetiska uttrycksformer och natur.

Under skoltid är fritids ansvariga för rasterna. Vi anordnar rastlekar varje rast och har en lånebod där eleverna själva är ansvariga för att låna ut saker till varandra. I låneboden finns saker att låna både för de barn som vill leka och göra något fysiskt på rasterna men även saker för de som vill ta det lite lugnt på rasterna. Vi har även ett fint stall med käpphästar och ett cykelförråd med snabba cyklar.

13:30 slutar skolan och då går skolbussen för några elever. De som är kvar på fritids äter mellanmål mellan 13:30 och 14:30.

Kontakta Äpplet - Tel. 070-161 49 62