Om Skå skola

Skå

Skå skola ligger i lantlig miljö på Färingsö. Miljön runt skolan inspirerar stor som liten att vara mycket ute i naturen. Vi använder naturens tillgångar i vårt lärande genom att  viss undervisning som till exempel, matematik kan ske utomhus. I skolan har vi ett aktivt miljöarbete.

Vi har elever från förskoleklass till skolår 3. Vi har samlad skoldag det vill säga alla elever börjar och slutar samtidigt. 
Elever i förskoleklass till år 2 har viss fritidsverksamhet schemalagd under skoldagen.

Detta ger barn, föräldrar och personal trygghet - kontinuitet - helhetssyn.