Om Skå skola

Skå

Skå skola ligger i lantlig miljö på Färingsö. Skolan består av fler små byggnader och de äldsta är från 1700-talet. I våra olika skolhus har det bedrivits undervisning oavbrutet sedan 1811.

Vi har cirka 100 elever från förskoleklass till skolår 3. Våra skoldagar är mellan 8-13:30 för alla klasser. Några lektionspass är styrd fritidsverksamhet där vi arbetar utifrån Läroplanen för Fritidshemmet.

Våra ledord är: Kunskap – Kreativitet – Delaktighet och Trygghet

Tillsammans lär vi oss för livet!