Det här är vår skola!

 Skå skola
Foto: Anna-Lena Forsman

Skå skola är i dag en F-3 skola med ca. 100 elever.

Vi har en samlad skoldag, vilket innebär att alla elever börjar kl.08.00 och slutar kl.13.30 varje dag. Vi har en skolbuss som lämnar och hämtar varje dag.

Lokalmässigt har vi tre byggnader, Stora skolhuset, gympahuset och lärarbostaden.

Skolan har ett eget bibliotek och matsal med egen kökschef.

På skolan arbetar idag 15 pedagoger var av en speciallärare, utöver det har vi även en kurator, skolsköterska, bibliotekarie som kommer varje vecka.

Vi arbetar i åldershomogena grupper och team. I F-klass och åk1 arbetar en lärare och förskollärare och 2-3 har vi ett trelärarsystem. Utöver det är all fritidspersonal knuten till en klass. Allt för att skapa en så trygg miljö som möjligt.