Det här är vår skola!

 Skå skola
Foto: Anna-Lena Forsman

Skå skola är i dag en F-3 skola med ca. 100 elever.

Vi har en samlad skoldag, vilket innebär att alla elever börjar kl.08.00 och slutar kl.13.30 varje dag. Vi har en skolbuss som lämnar och hämtar varje dag.

Vi har tre skolbyggnader, Stora skolhuset, gympahuset och Äpplet. I Stora skolhuset är åk 1-3, biblioteket och vår matsal där vår kock Helen arbetar. I gympahuset har vi idrott, slöjd, bild och expedition. I Äpplet har vi förskoleklass och fritids.

På skolan arbetar idag 12 pedagoger var av en speciallärare. Utöver det har vi även en kurator, skolsköterska och bibliotekarie som kommer varje vecka. I köket har vi en kock som lagar fantastisk mat till oss varje dag.

Vi arbetar i åldershomogena grupper och team. I F-klass och åk1 arbetar en lärare och förskollärare i varje klass och i åk 2 och 3 arbetar en lärare i varje klass. Utöver det är all fritidspersonal knuten till en klass. Allt för att skapa en så trygg miljö som möjligt.