Kalendarium

Höstterminen 2020

Vi har arbetsplatsträffar (APT). Då stänger fritids kl. 16.
1 september
7 oktober
10 november
16 december

Studiedag

26 oktober (fritids och skola är stängda)

Julavslutning

18 december

Här är en länk till Barn- och ungdomsnämndens läsårsdata. Där du även finner information om läsår framöver.