Kalendarium

Vårterminen 2019

Fritids har arbetsplatsträffar (APT) Stänger 16.00
19 februari
26 mars
29 april
22 maj

Här är en länk till Barn- och ungdomsnämndens läsårsdata. Där du även finner information om läsår framöver.