Vision

Trygghet – glädje – lärande

Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik och anpassas till varje barn/elevs förutsättningar och behov i ett livslångt lärande

Skåenheten ska vara kända för att ha en hög kvalitet med professionella pedagoger i sina verksamheter.

I våra förskolor/skola ska all personal alltid ha barn/elever i fokus.

Alla barn/elever i våra verksamheter ska känna sig trygga och vi ska arbeta för en lösningsinriktad pedagogik där man ser möjligheter hos varje barn.

Skåandan

På Skå skola:

  • Möter vi varandra med vänlighet och respekt
  • Hjälper vi och tar hand om varandra
  • Gör vi meningsfulla och roliga saker tillsammans
  • Tar vi ansvar för vår gemensamma miljö
  • Lär vi oss för framtiden på olika sätt