Likabehandling

Skå skola tar avstånd från alla former av kränkande behandling.
Vi arbetar i förebyggande syfte genom att vi har kamratstödjare, rastvärdar och har kompisövningar en gång/vecka.  Alla i skolan ska följa våra trivselregler som ska vara väl förankrade hos elever och vuxna.

Vid behov kontaktas Ekerö resursteam där vi har tillgång till sköterska, specialpedagog, kurator och psykolog, eller socialtjänsten som kan erbjuda familjerna stöd och hjälp.

Här kan ni ta del av våra olika handlingsplaner som vi har arbetat fram:

Likabehandlingsplanen 2018-2019