Skoldatateket

Ekerö Skoldatatek - en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatek innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik. Förutom Skoldatatekets ansvarigpersonal är specialpedagoger i Ekerö Resursteam knutna till verksamheten.


Skoldatateket

Verksamheten vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd -  med fokus på:

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Dyslexi
  • Tal- och språksvårigheter
  • Koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik

Om undervisningen ska vara tillgänglig för alla måste vi tänka på hur vi skapar lärmiljöer där alla kan ta till sig kunskap. Idag finns verktygen som på ett ganska enkelt sätt ger eleverna möjlighet att ta till sig undervisningen trots läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om talsyntes, ljudböcker, talpennor eller digitala anteckningsverktyg för elever med motoriska svårigheter

Skolpersonalens kunskaper och kompetens har en avgörande betydelse för om dessa elever ska få tillgång till den specialinriktade användningen av IT som finns idag.

Skoldatateket erbjuder:

  •  Information och utbildning om alternativa verktyg, kompenserande programvaror och träningsprogram
  • Visning och utprovning av alternativa verktyg och pedagogiska program för enskilda elever
  • Utbildning i specialpedagogisk IT-användning
  • Gratis korttidslån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara för att testa före inköp
  • Teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån
  • Samarbete med myndigheter, intresseorganisationer och programutvecklare

Elevsajten

Om du önskar ladda ner ett program från www.elevsajten.se behöver du kontakta Ekerö Skoldatatek: skoldatateket (at) ekero.se eller fråga din lärare.