Skolskjuts

Ansökningsdatum läsår 2020/2021

För att garantera att din ansökan handläggs innan skolstart höstterminen 2020, behöver ansökan ha inkommit till Ekerö senast den 15 maj. Vi kan inte garantera att beslut på ansökningar som kommer in efter 15 maj hinner tas innan skolstart höstterminen 2020.

Enligt skollagen (2010:800) har elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman rätt till skolskjuts. Även elever som går i fristående skolor kan under vissa förutsättningar få skolskjuts. Vid beslut om skolskjuts ska det göras en bedömning av om skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts enligt lagens mening innebär följande färdsätt: Kollektivtrafik (SL-Kort), Skolbuss (inhyrd buss där kollektivtrafik inte är ett alternativ), Taxi, Självskjuts.

Klicka här för att göra en ansökan om skolskjuts/busskort (e-tjänst)

Klicka här för att göra att ta del av beslut på ansökningar (e-tjänst)

Länk till kommunens riktlinjer

Vanliga frågor och svar