Information till dig som blivit beviljad taxi

När du fått din ansökan beviljad skickar skolan era kontaktuppgifter samt elevens schema (när skolan börjar och slutar) till taxibolaget. Taxibolaget tar sedan kontakt med er och informerar om aktuella tider samt upphämtnings- och avhämtningsplatser.

Skolskjutsen sker i samåkning i så kallad slinga där flera elever samåker mellan skolorna och hemmen. Eleverna hämtas och lämnas i en viss ordning utifrån placering av hem och skola samt utifrån den tid respektive skola öppnar och stänger. Vårdnadshavare får därför inte på eget bevåg ändra tider, färdväg, platser för på- och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande.

Vårdnadshavare/skolan ska avbeställa resa vid sjukdom, ledighet eller annan orsak och meddela vilka resor det gäller. När du ska avboka en resa med taxi kan du välja följande alternativ:
1. Mellan 06:30 – 17:00 ska du ringa till nummer 08 744 94 50
2. Via mail dygnet runt (var god ring mellan 06:30-17) till skol@taxikurir.se
3. Via sms dygnet runt (var god ring mellan 06:30-17) till nummer 070- 8312 586 (OBS: bara sms, ej ringa!)

Ansökan beviljas max ett läsår i taget. Glöm inte att inkomma med ansökan i god tid då normal handläggningstid är ca 10-15 arbetsdagar efter att fullständig ansökan inkommit. Vid hög belastning kan det dröja ca en månad efter inkommen ansökan.

Alla klagomål på taxi inklusive förseningar ska skickas direkt till taxibolaget (skol@taxikurir.se) med Skolskjuts@ekero.se på kopia detta eftersom varje försening registreras. Det är viktigt att taxibolaget får kännedom så fort som möjligt för att kunna undersöka vad orsaken till förseningen var.