Vid olycksfall

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, ungdomar och andra grupper inom Ekerö kommun. Därför kan du ansöka om ersättning samt taxi till och från skola om du råkat ut för en olycka.

Du kan läsa mer om skadeanmälan och vilka underlag du behöver inkomma med vid ansökan om taxi här.

För behov av taxi till och från skolan pga. olycksfall (kan även omfatta operation) måste du styrka detta med intyg från behandlande läkare där det måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford and Company (Sweden) AB kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post. Efter bekräftelse från Crawford and Company (Sweden) AB kan beställning av taxiresor göras.