Synpunkter, frågor och klagomål

Den som har synpunkter, frågor eller klagomål till kommunen angående skolskjutsverksamheten kan vända sig till kommunen antingen via hemsidan eller till skolskjuts@ekero.se.

Alla klagomål på taxi inklusive förseningar ska skickas direkt till taxibolaget (skol@taxikurir.se) med Skolskjuts@ekero.se på kopia detta eftersom förseningarna registreras. Det är viktigt att taxibolaget får kännedom så fort som möjligt för att kunna undersöka vad orsaken till förseningen var.

Vid frågor och synpunkter gällande linjetrafiken vänder ni er i första hand till SL.