Flytta från kommunen

Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun måste en uppsägning av skolplaceringen och eventuell fritidsplacering i Ekerö göras via vår Självservice (följ länken till höger). Det är 1 månads uppsägningstid på fritidsverksamhet.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna uppsägningen/ uppsägningarna i systemet om de har olika folkbokföringsadresser.

Flytta utomlands/skola utomlands

Om ni flyttar utomlands och folkbokförs i landet upphör skolplikten. Ni ska då säga upp platsen enligt beskrivningen ovan. Om ni flyttar utomlands under en period men fortfarande avser att vara folkbokförda i Ekerö kommun upphör normalt skolplikten efter sex månader eller en termin då ni anses bosatta utomlands. Ni ska då ansöka och göra en anmälan till hemkommunen om att ni varaktigt ska vistas utomlands. Blanketter hittar ni här. Efter besked från kommunen ska ni sedan gå in i Självservice och välja verksamhet:  Övrig - Skola utanför Ekerö kommun.