Byte av skola/kö

Ansökan om byte av skola till annan kommunal skola kan göras när som helst under året. Byte av skola tillgodoses i mån av plats. Om du önskar att byta till en skola utanför Ekerö kommun och vara fortsatt folkbokförd i Ekerö kommun måste du först ta kontakt med skolan och se så att de har plats att ta emot ditt barn. Gör sedan en ansökan i Självservice enligt nedan och välj verksamhet:  Övrig - Skola utanför Ekerö kommun.

Eventuell fritidsplats måste sägas upp och en bytesansökan måste göras till den enhet du byter till.
Du kan ansöka om nytt fritidshem i samband med skolbytet.

Om plats inte kan erbjudas enligt önskemål kan vårdnadshavare välja att ställa barnet i kö till önskad skola. Så snart en plats blir ledig tilldelas platsen utifrån kommunens urvalsgrunder. Kön administreras centralt av barn- och utbildningsförvaltningen. Kön är aktuell under innevarande läsår och har eleven inte fått önskad plats under denna tid får vårdnadshavarna ställa barnet i kö på nytt läsåret efter. Samma principer gäller för elev som flyttar in i en skolas upptagningsområde eller önskar byta till en skola som vid det aktuella tillfället inte har en ledig plats.