Inflytt/Ny i kommunen

Vid inflyttning till Ekerö kommun ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår Självservice. För att kunna använda tjänsten krävs det ingen inloggning. Konto skapas när man gör sin ansökan.

Vid ansökningen behöver ni uppge er framtida adress på Ekerö för att ansökan ska kunna handläggas och beviljas. Eventuellt kommer också hyres-eller köpekontrakt efterfrågas under handläggning om ni inte vid ansökningstillfället är folkbokförd i kommunen.

Varje skola i kommunen har ett upptagningsområde där normalt en plats kan reserveras för de som bor i upptagningsområdet. Då trycket på vissa skolor är större, framförallt i tätorten, kan dock inte alltid plats garanteras på skolan i området. I dessa fall reserveras plats på en skola i angränsande område där plats finns. Grundregeln vid skolplacering är att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om placering och vårdnadshavarna uppmanas att ansöka om flera alternativ.

Vid val av annan skola än den reserverade skolan är man endast berättigad skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det betyder att om du är berättigad skolskjuts till den reserverade skolan, kan du även vara berättigad skolskjuts till den självvalda skolan. Om du inte är berättigad skolskjuts till din reserverade skola, kommer du inte beviljas skolskjuts till den självvalda skolan.

Ansöka om skola görs i Självservice Barn och utbildning

Svara på erbjudandet

När du fått ett platserbjudande skickas det till den e-postadress som du har uppgett i ansökan, (därför är det viktigt att hålla e-postadressen uppdaterad i systemet!)
om det saknas en angiven e-postadress kommer erbjudandet skickas med brev till er folkbokföringsadress.

Logga då in med det användarnamn och lösenord som skickades till er. Det går även att logga in med E-legitimation.
Godkänn eller avböj erbjudandet inom den angivna svarstiden.