Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

KAA

Du som varken studerar eller arbetar, som är mellan 16- 19 år och har gått ut grundskolan men saknar gymnasieexamen omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvar för att ha kontakt med dig för att erbjuda dig stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet (Skollagen 29 kap. 9§). Tillhör du den här målgruppen kommer vi att försöka nå dig. Du är förstås även välkommen att kontakta KAA.

KAA-ansvarig

Till KAA-ansvarig kan du vända dig om du är mellan 16 - 19 år och står utan sysselsättning (studier/arbete). Tillsammans försöker ni finna individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges hjälp.

Föräldrar får vara med på samtalet om det är till stöd för dig.

Här kan du kontakta KAA-ansvarig.

Anmälan om studieavbrott till hemkommunen