Ekonomi, studiemedel

Är du under 20 år och studerar på gymnasiet, folkhögskola eller komvux så kan få studiehjälp. Det är ekonomiskt stöd som betalas ut av  Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Studiehjälp består då av

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg 

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall.

För dig som fyller 20 under hösten

Det år du fyller 20 år får du studiehjälp under det första halvåret. Från och med det andra halvåret ska du söka studiemedel. Detta gäller dig som läser på gymnasienivå. Läs mer om studiemedel.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan utbetalas för dig som studerar på ett nationellt program som inte finns i Ekerö eller Stockholms län eller på en riksrekryterande utbildning på annan ort. Inackorderingstillägg ersätter en del av dina kostnader för hyra och resor mellan Ekerö kommun och studieorten. Söker du däremot en utbildning på annan ort och utbildningen finns i Ekerö/Stockholms län får du inte inackorderingstillägg.

Ansökan om inackorderingstillägg görs på särskild blankett och skickas till Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium Box 205, 178 23 Ekerö.
Tel. 08 –124 571 00.

Studerar du på en fristående gymnasieskola kan du ansökan om inackorderingstillägg hos CSN.

Ekonomisk ersättning vid studier på folkhögskolans allmänna linje

Om du är folkbokförd i Ekerö kommun och har en ofullständig gymnasieutbildning samt läser på folkhögskolans allmänna linje kan du få en viss ekonomisk ersättning av din hemkommun. Stödet avser utlägg för SL-kort, skollunch (ca 39kr/måltid), sammanlagda utgifter för kopiering, läromedel, studiebesök (maximalt 1000kr/termin). Ersättningen för skolmat sker på underlag av den närvarorapport som din folkhögskola skickar in till Ekerö kommun. Stödet gäller som längst till och med utgången av det första kalenderhalvåret året då du fyller 20 år.

Anette Karlsson
Tel. 08-124 571 00
vuxadmin[at] ekero.se

Prislista

Här nedan kan du se vilka ersättningar per elev som Ekerö kommun betalar förde nationella programmen i Stockholms län.

Länk till Stockholms läns gemensamma prislista